[USB AUCD 데이터케이블 적용기종표]
작성자 :
아피스
작성일 :
2005-06-27 오후 4:24:54
조회수 :
 9489
첨   부 :
 
주의 : 리스트에 있는 호환기종외에는 사용하실 수 없습니다.
삼성
AUCD
삼성1800
SCH-770,780,790,800,870,900,970,5100,5700,5900,6200,6400,6800
6900,A100,A120,A7300,A8000,A8100,S170,M100,M210,U02,P03
SPH-2580,4200,4300,4310,4600,4700,7000,7700,8000,8016,
8100,8500,8600,8750,M1000,M2100,M2500,i1000,i1050
AUCD
삼성2400
SCH-A200,A240,A320,A2000,A7500,A7600,A8500,P01,
U03,U05,X100,X200
SPH-A1004,A1100,A1200,A1318,A1400,A2000,A5000,A5016,A5018,
A5019,N1000,N1016,N1018,i1106,i1108,i1109,
X1000,X2000,M2000
AUCD
삼성1800M
SCH-A8200,A8800,A300,A350,U06,N260,X110,X120,X127,X130,
X137,X140,X147,X150,X210,X217,X230,X250,X270,X290,
X300,X350,X400,X420,X430,X460,X570,X580,X590,X650,
X700,X720,X730,X750,X780
SPH-A2100계열,A3000계열,A3400계열,A4000,N260,N2000,
X1100,X1200,X1300,X2500,X2509,X2700,X3000,X3500,
X4000,X4200,X4209,X4500,X4900,X4909,X5900,
X7000,X7019,X7800,X7809,X8000,X8100,X8300,X8309
LG
AUCD
LG1800M
Missel 이후 전기종 (C-nain/카이시리즈 제외)
MISELL/T2N/WEVER/PL300,370/PL500/EZ-FOLDER/U01/P04/D510/
EOF 싸이언-1000/D1500/사이버1500/LGP-6600,6610,6700/
EZ-FOLDER I-PLUS/M1,M2,M3/I-BOOK/I SOUND/M-6800/
사이버5000 CX-300시리즈/VX,IX 시리즈
통합
AUCD
공용TB
LG
CX-400k,CX-500k,CX-600k,CX-700k
SD100,SD1000,SD1010,SD1020,SD1100,SD1110,SD1110L,
SD1200,SD1250,SD1300,SD1500,SD1600,SD1600L,
SD2002,SD2100,SD2200,SD2500,SD820
LP8000,LP8200,LP9000,LP9100,LP9200,LP9209,
LP9300,LP9500
KP7100,KP7000,KP6160,KP6100,KP6200,
KP6300,KP6500,KP7200,KP7500
KH5000(LG SYNC 프로그램지원)
KTFT
KTF X1000,X2000,X3000,X3100,X3300
MOTOROLA
V710,V711,V730,V731
SAMSUNG
SCH-X600,X820
SPH-X6000,X7500,X7509,X7700,X8500,X9019
NEON
AUCD네온
1800M
NEON 2016,3016,4016,5010
(무선데이타통신만 가능,커뮤니케이터 사용불가)
SKY
(AUCD)
SKY2400
IM-1000,1100,1200,2000,2100,2200,2300,2400,3000,3100,3400,5000
SKY C
IM-5100,5400


이메일사이트맵